Pa

Padalya:

Öldürüldükten sonra içi doldurulan hayvan. Süs eşyası oluşturmak amacıyla da yapılabilir. Doldurulmuş kuş. Çağırıcı keklik.