Fe

Fenoloji:

(Fr. Phénologie) Çeşitli iklimlerin ve iklimsel değişimlerin bitkilerde yaprak ve çiçek açımına yaptığı etkileri ve neden olduğu değişimleri inceleyen bilim dalıdır.

Ferik:

Halk dilinde kümes hayvanlarının civcivlikten çıkmış yavruları, piliç.

Ferma:

(İt.) Av köpeğinin avı gördüğü ya da hissettiği anda hareketsiz kalması, gizlendiği yerden avını gözlemesi.

Ferma Köpeği:

Avını gördüğü ya da hissettiği anda hareketsiz kalacak biçimde eğitilmiş olan köpek.

Fermaya Düşmek:

Av köpeğinin avın kokusunu alması.

Fermayı Yutmak:

Av köpeğinin emir verilene dek hareketsiz durması.

Fermayı Zorlamak:

Av köpeğinin emir verilmediği halde avın üzerine atılması.