Ma

Manık:

Kedi yavrusu.

Manyat Ağı


Manyat AğıBarbunya, tekir vb. balıkları avlamaya yarayan ince delikli dip ağı. Her bir kol uzunluğu 48-130 m, yüksekliği 6-25 m olan, torba uzunluğu ise 12-25 m arasında değişen bir tür ağdır. Bu ağlara kıyı sürütme ağları da denmektedir. Iğrıp, tarlakoz bu tip ağlardandır. Pamuk ipliğinden yapılanları olabildiği gibi günümüzde 15 numara naylon iplikten de üretilmektedir. Ağın içine düşen balıklar çekilerek sahile çıkarılırlar. Su ürünleri avcılığını düzenleyen 2/1 numaralı tebliğin 14. maddesinin 1. fıkrası gereği, bütün karasularımızda; ığrıp, trata, tarlakoz, manyat ve benzeri kıyı sürütme ağları ile her türlü su ürünleri avcılığı ve bu ağlar ile ağları kullanmaya yarayacak donanımların balıkçı gemilerinde bulundurulması yasaklanmıştır. “Van Gölü Havzası” gibi iç sularda manyat ağ kullanımı balık stoklarını tehlikeye sokmaktadır. Balıkların soylarını sürdürmelerine büyük zarar veren bu tür ağların kullanıldığı görüldüğü takdirde hemen yetkililere haber verilmesi sularımızdaki ulusal zenginliğimizin sürdürülmesi açısından çok önemlidir. Örneğin, “Van Bölgesi” için büyük bir değer haline gelen inci kefali manyat ağlarla aşırı miktarda avlanmaktadır. Manyat ağ kullanımı yıl boyunca iç sularda tamamen yasaktır. Bilindiği gibi dünya genelinde balık stokları üzerinde inanılmaz bir baskı oluşmuştur. Bu baskıdan iç sularda bulunan balık stokları, denizlerdeki balık stoklarına göre çok daha kötü bir şekilde etkilemektedir. Özellikle “Van Gölü Havzası” kapalı bir havza olup, buradaki mevcut balık stoklarının dışarıdaki balık stoklarıyla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Bu da balıkların devamlılığını tehlikeye düşürmektedir. Manyat ağ gibi torbalı ağların yaygınlaşması ile tonlarca balık avlanılmaktadır. Önceleri hep dere ağızlarında ve üreme dönemlerinde kullanıldığını gözlemlediğimiz bu ağlar, artık üreme döneminden sonra da kullanılmaya başlanmıştır. Bu ağlarla dere, göl ve deniz yatakları tam anlamıyla taranmakta ve buradaki irili ufaklı bütün balıklar avlanılarak balık yatakları büyük bir tahribata maruz bırakılmaktadır. Bu noktada ilgili birimlerin, öncelikle de “Tarım ve Orman İl Müdürlüğü” başta olmak üzere, bütün kurumların duyarlı olması gerekmektedir. Çünkü bu ağların kullanımı yaygınlaşırsa akarsularımızda yaşayan balıklardan bahsetmemiz mümkün olmayacaktır. Deniz, göl ve dere havzalarının gerçek sahipleri buralarda yaşayan balıklardır. Çünkü buralarda yaşayan balık türlerinin her biri binlerce yıldır bulundukları yerlerde yaşamaktadır. İnsanlar sonradan geldikleri yerlerin aslında yabancılarıdır. Herkesin bilmesi gerekir ki manyat ağ kullanımı iç sularda kesinlikle yasaktır. Bu etkili ağın kullanıldığı saptanırsa el konularak ilgili kişilere ceza uygulanması gerekmektedir.