Br

Brukhonenko, Sergei:


Brukhonenko, Sergei


Ülkesinde açık kalp ameliyatlarının öncüsü olan bir sovyet bilim adamıdır. Geliştirdiği mekanik kalp ve akciğer ile hayatta tuttuğu köpek başlarını sergilediği deneyleri ile ünlenmiştir. Filme alınan deneyi 1940 yılında “Experiments in the Revival of Organisms” (Organizmaların Yeniden Canlandırılmalarına İlişkin Denemeler) adıyla yayınlanmıştır.