El

Elik

Elik
Halk dilinde dağ keçisi anlamına gelir. Boynuzlugiller familyasındandır. Küçük sürüler halinde yaşarlar. Çok çevik bir hayvandır. Elik ile bazı yörelerde yaban keçisi de ifade edilmektedir.