Kırmızı Benekli Alabalık

Kırmızı Benekli AlabalıkAdını üzerindeki benek ve şekillerden alan; dağalası, dağ alabalığı olarak da bilinen kırmızı benekli Anadolu’ya özgü endemik bir tür olarak bilinir. İçme suyu kalitesindeki soğuk sularda yaşıyor. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Marmara Bölgesi ve Abant Gölü gibi ülkemizin farklı bölgelerinde altı türü bulunur.