Üz

Üzengi:


ÜzengiEyerin iki yanından atın karnı hizasına doğru sarkan ve hayvana binildiğinde ayakların basmasına yarayan, altı düz demir halka. Ata binmek için ayak basılan demir.